Samenwerking TSR en DOS

Vrijdag 28 december handtekeningen gezet.


Turnschool Rijssen en DOS Rijssen tekenen Samenwerkingsovereenkomst

 

Vrijdag 28 december was een belangrijke dag voor zowel DOS Rijssen als de Turnschool Rijssen. Deze dag is namelijk de samenwerking formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin beschreven staat hoe Gymnastiek en Turnen nog beter kunnen samenwerken in Rijssen. Samen met de Sportraad Overijssel in de persoon van de heer G. Leppink is de afgelopen maanden op papier gezet waar in de praktijk al naar gewerkt werd.

 

Tijdens de formele ondertekening van de overeenkomst, waar de heer Hop, het bestuur van DOS en de heer Leppink aanwezig waren werden de handtekeningen gezet. "Nu staat eindelijk op papier waar we al ruim een jaar mee bezig zijn" aldus Bert Hop. "Niets nieuws onder de zon, maar door de bestuurswisseling bij DOS was het wel nodig om dit formele deel toch uitgewerkt te krijgen" aldus Erik Haan, voorzitter van DOS. "Het versterkt de band die we al hadden en daarmee hopen we nog meer talenten uit Rijssen te kunnen helpen op weg naar de top. Met name de unieke mogeljkheid voor DOS om gebruik te maken van de speciale Acrohal bij de Turnschool is uniek voor de regio."

 

Samen hopen de Turnschool Rijssen en DOS Rijssen nog beter de turn(st)ers met mogelijkheden en ambitie te kunnen begeleiden. Verder zijn ook de springgroepen ondergebracht in de Turnschool, want veiligheid staat bovenaan. Door de speciale uitrusting van de turnhal met onder andere een valkuil wordt zoveel mogelijk aan de veiligheid van de turners en turnsters gedacht en daarmee de kans op blessures geprobeerd zo klein mogelijk te houden.