Bondscontributie


Bondsafdracht
Voor elk lid wordt er één maal per jaar in februari bondsafdracht geïncasseerd.
De bondscontributie wordt elk jaar opnieuw door de KNGU vastgesteld. In 2015 is dat:
• 0 t/m 15 jaar € €   15,36       
• 16 jaar en ouder €   19,72       

Denkt u eraan dat in januari de contributie én de bondsafdracht geïncasseerd worden?