Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering


Hierbij nodigen wij u uit de algemene ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op:
maandag 23 maart 2015, aanvang: 20.00 uur in de vergaderzaal van EDIT (Reggesingel 44 te Rijssen).
Een officiële uitnodiging volgt nog.