In memoriam


3 september 2015
In memoriam
 
Johan Ehrenhard, erelid DOS 1935 – 2015

Hij was een bevlogen bestuurder.
Met hart en ziel en vervulde hij zijn bestuurstaak als penningmeester.
Op vergaderingen begon hij altijd met de spreuk:
“Mens sana in corpore sano” - “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Wanneer er aan sport wordt gedaan, worden gedachten losgemaakt, bevrijd.
Zo legde hij dat een keer uit. Later, als erelid, bedankte hij altijd staande de vergaderingen en sprak diezelfde spreuk als eindwoord uit.
Het tekende hem ten voeten uit. (zie citaat hieronder)
 

Dhr. Ehrenhard heeft lange tijd behoort tot het keurkorps gymnasten Overijssel  en heeft veel prijzen in de wacht gesleept.  Later moest hij zelf vanwege eigen lichamelijke klachten de gymsport opgeven. Maar ‘t besturen bij DOS bleef.  
De laatste 10 jaren werden getekend door de afnemende gezondheid van zijn vrouw. DOS bleef hij volgen. En bij een bezoekje werden menig feit en anekdote opgedist. Een bestuurder pur sang is niet meer.
 
Uit Wikipedia.
Dit citaat komt uit de volledige zin: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, wat zoveel betekent als "Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam."
 
Originele Latijnse tekst van Satire vertaald door Paul L. Jansen
 
We moeten bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Vragen om een dapper hart dat de angst voor de dood niet kent, en de lengte van het leven als minste der natuurgaven acht, elke inspanning verdraagt en toorn noch verlangen kent, het zwoegen van Hercules hoger acht dan de lusten, banketten en zachte kussens van Sardanalalus. Wat ik u aanbeveel kunt u uzelf bieden; de enige weg naar een vredig leven is deugdzaamheid.