Nieuws


Goedemorgen,
Inmiddels is duidelijk geworden dat wij aanstaande maandag en dinsdag géén gebruik kunnen maken van De Stroekeld.
 
Daarom voor alle duidelijkheid:
- maandag 26 oktober vervallen de volgende lessen: peuter/kleuterlessen, jongensgroepen, meisjesgroep 7-8 en de Turnplus.
- dinsdag 27 oktober vervallen de volgende lessen: peuter/kleuterlessen.
 
De meisjesgroep 3-4 heeft les in de Welleweg!
De conditietraining en gymnastiekgroep van Natascha zullen door haar via de groepsapp. op de hoogte worden gehouden.
 
Vanaf woensdag 28 oktober volgen we weer het normale lesrooster.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur DOS