Contributie


De KNGU heeft voor dit jaar besloten om de bondscontributie met € 4,50 te verhogen.

Hierdoor is de bondscontributie voor 2016 vastgesteld op:

• 0 t/m 15 jaar € 20,24

• 16 jaar en ouder € 24,72
Voor elk lid wordt er éénmaal per jaar bondsafdracht geïncasseerd.

Denkt u eraan dat door ons in februari 2016 de contributie én de bondsafdracht geïncasseerd worden?