Nieuwe Privacy wetgeving

Ook DOS moet zaken anders inrichten


De nieuwe AVG verplicht ook DOS Rijssen om zaken anders aan tepakken. Lees onder het kopje bestuur de voor onze vereniging van toepassing zijnde policy. Mocht u vragen hebben of melding willen maken omdat u denkt dat wij niet goed met uw privacy omgaan, dan kunt u zich melden bij het secretariaat.